NIVOZ

Het NIVOZ biedt onderbouwing voor iedereen die vorm wil geven aan een zichtbare, samenhangende pedagogische visie op onderwijs.

Ieder mens kan verbonden en verantwoordelijk in de samenleving staan.
Onderwijs levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het is zijn maatschappelijke taak.

*

Leraren, docenten, schoolleiders, ouders en andere betrokkenen voelen zich gesterkt in de uitvoering van hun pedagogische opdracht door de inspiratie, verbinding en legitimering die NIVOZ – Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken – biedt.

NIVOZ is een vrijplaats voor denken en ontwerpen, een plaats van concentratie, bezinning en dialoog, maar ook een plaats voor een kritisch correctief.
We bieden inspiratie, legitimering en verbinding vanuit vier pijlers:

* NIVOZ-opleidingen
* NIVOZ-podium
* NIVOZ-platform hetkind
* NIVOZ-denktank

Dit alles met het oog op een pedagogisch klimaat waarin jonge mensen kunnen laten zien wat zij kunnen. Hierin vinden we de basis voor ontwikkeling en leren – en daarmee ook de basis voor onze samenleving.

ANBI-status

Het NIVOZ is een bij de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Stichting zonder winstoogmerk. Het voorziet via haar leertrajecten, evenementen en uitgeverij voor een steeds groter deel in haar eigen middelen. Daar waar nodig wordt NIVOZ ondersteunt door enkele private fondsen die het belang en de noodzaak van de beweging en activiteiten onderschrijven.

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een 25-tal mensen die vrijwel allemaal ook buiten het NIVOZ werkzaamheden en verantwoordelijkheden hebben. We kunnen het vele werk dat op ons afkomt doen door een uitzonderlijk hoge betrokkenheid van onze medewerkers en een snel groeiende groep vrijwilligers – mensen binnen en buiten het onderwijs – die de urgentie ziet om het onderwijs in Nederland te verbeteren.

www.nivoz.nl
www.pedagogischetact.nl

 

Deel Raakvlak...Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Facebook