Connections

Rob beweegt zich momenteel in een aantal verbindende projecten en individuele initiatieven. Hij biedt support aan initiatiefnemers en/of de missie. Daar waar mogelijk draagt hij bij en neemt hij verantwoordelijkheid.

 • ArtEZ-module ex-Nihilo
  Onderzoek naar 'het niets' en de betekenis voor onderwijs, leraar-zijn en didactiek. Onderwijsmodule voor derdejaars studenten docent-theater op hogeschool ArtEZ. Periode november 2019 - januari 2020.
 • Podcast-serie rondom kunstbeleving, onderwijs en pedagogiek
  Onderzoek naar de driehoek kunst, onderwijs en pedagogiek d.m.v verhalen, ervaringen en maken van podcasts. Doel is om vertaling te maken naar onderwijsprofessionals en het verlangen te wekken om in de wereld te komen, als subject, uniek en in verbinding.
 • Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn.
  In een BuurtWerkKamer – Buurt en Werk in één Kamer – draait alles om het activeren van kwetsbare bewoners uit de buurt, inclusief degenen die er net zijn komen wonen. Dit gebeurt onderling, samen met krachtige bewoners en een minimale professionele ondersteuning. ‘Iedereen kan iets wat een ander niet kan’ vormt de kern van onze aanpak. We werken volgens de Vovov-methodiek.
 • Voortbouwen op betekenis van spel voor samenleving en onderwijs
  Naar aanleiding van het boek 'we moeten spelen' van NIVOZ-collega Rob Martens - waar Rob als eindredacteur, coördinator en begeleider aan meegewerkt heeft - wordt een serie gemaakt over het thema spel. In samenwerking met Jan-Jaap Hubeek en anderen.

Power of Connection

De video met Hedy Schleifer over de ‘Power of Connection‘ legt de essentie van samen-leven, samen-werken en samen-leren bloot.

In hoeverre draag je zorg en verantwoordelijkheid voor de relatie?
Hoe kom je tot een werkelijke ontmoeting?

De 68-jarige Schleifer, dochter van Joodse ouders die uit het Duitse concentratiekamp ontsnapten, nodigt je uit om een brug over te steken en dan opnieuw te kijken en te luisteren. Daar gaat een fundamentele beslissing aan vooraf.

Our relationship lives in the sacred space between us, that we live together.

Deel Raakvlak...Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Facebook