robb

'In den beginne is de relatie, alle werkelijke leven is ontmoeting’

Martin Buber, De Weg van de Mens

Dit is de website van Rob van der Poel.

Een van zijn essenties ligt in het mobiliseren en verenigen of samenbrengen van mensen rondom thema’s als collectieve en persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid en sociale innovatie. Dan wel rondom doelstellingen of missies die hem persoonlijk raken en die de samenleving in de toekomst als geheel dienen.

Vanuit die grondslag is ‘Raakvlak – voor verbindend ondernemen’ geboren.

Rob's initiërende en creatieve geest, zijn nieuwsgierigheid, in combinatie met zijn betrokkenheid en loyaliteit zie je terug in een relatiegerichte, daadkrachtige aanpak. Met veel mensenkennis, communicatievaardigheden en organisatiekracht weet Rob mensen aan concepten en praktijkkennis te verbinden en draagt hij o.a. via een grote verscheidenheid aan publicaties (boeken, magazines, websites) op unieke wijze bij aan de dynamiek en de ontwikkeling in en rondom een organisatie.

Rob werkt in 2020 met de volgende organisaties:

NIVOZ - Nederlands Instituut voor Onderwijs- en opvoedingszaken.
Sterken van leraren, schoolleiders in hun pedagogisch opdracht. Emancipatie van onderwijspraktijk. Missie: Ieder mens kan verantwoordelijk en verbonden in samenleving staan. Onderwijs levert hieraan essentiële bijdrage.


Pachamama Alliance

Pachamama Alliance is a global community that offers people the chance to learn, connect, engage, travel and cherish life for the purpose of creating a sustainable future that works for all.

 

Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN)

Vanaf april 2020 bestuurslid: Het filosoferen met kinderen en jongeren is bij uitstek een democratische praktijk waarin je leert omgaan met diversiteit. Het scherpt de denkkracht en maakt ruimte voor ontmoeting.


Daarnaast manifesteert Rob zich o.a. ook in tijdelijke projecten:
Raakvlak-Connections

’Rob creëert nieuwe informatie uit alles wat beschikbaar is. Geschreven tekst, informatie die ronddwarrelt, gesprekken die hebben plaatsgevonden, nieuws uit de media, etc. Al die impressies verwerkt hij met een indrukwekkende snelheid tot nieuwe kennis. Hij brengt die in korte tijd onder de aandacht van de doelgroep en weet daardoor de kennisstroom te dynamiseren en mensen actief te betrekken. Rondom Rob ontstaan op natuurlijke wijze community’s.’’

Achter deze link vindt u het LinkedIn-profiel van Rob, met een aantal aanbevelingen

Deel Raakvlak...Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Facebook