Connections

Rob beweegt zich in een aantal verbindende projecten en individuele initiatieven. Hij biedt support aan initiatiefnemers en/of de missie. Daar waar mogelijk draagt hij bij en neemt hij verantwoordelijkheid.

Venwoude Levensschool
Voor transformatie van mensen

Ik & Jij
Jij hebt impact in de wereld door thuis te zijn in jezelf

Power of Connection

De video met Hedy Schleifer over de ‘Power of Connection‘ legt de essentie van samen-leven, samen-werken en samen-leren bloot.

In hoeverre draag je zorg en verantwoordelijkheid voor de relatie?
Hoe kom je tot een werkelijke ontmoeting?

De 68-jarige Schleifer, dochter van Joodse ouders die uit het Duitse concentratiekamp ontsnapten, nodigt je uit om een brug over te steken en dan opnieuw te kijken en te luisteren. Daar gaat een fundamentele beslissing aan vooraf.

Our relationship lives in the sacred space between us, that we live together.

Deel Raakvlak...Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Facebook