Connections

Rob beweegt zich momenteel in een aantal verbindende projecten en individuele initiatieven. Hij biedt support aan initiatiefnemers en/of de missie. Daar waar mogelijk draagt hij bij en neemt hij verantwoordelijkheid.

  • ArtEZ-module ex-Nihilo
    Onderzoek naar 'het niets' en de betekenis voor onderwijs, leraar-zijn en didactiek. Onderwijsmodule voor derdejaars studenten docent-theater op hogeschool ArtEZ. Periode november 2019 - januari 2020.
  • Podcast-serie rondom spel en spelen
    Naar aanleiding van het boek 'we moeten spelen' van NIVOZ-collega Rob Martens- waar Rob als eindredacteur, coordinator en begeleider aan meegewerkt heeft - wordt een podcast-serie gemaakt over het thema spel. In samenwerking met Jan-Jaap Hubeek en anderen.

Power of Connection

De video met Hedy Schleifer over de ‘Power of Connection‘ legt de essentie van samen-leven, samen-werken en samen-leren bloot.

In hoeverre draag je zorg en verantwoordelijkheid voor de relatie?
Hoe kom je tot een werkelijke ontmoeting?

De 68-jarige Schleifer, dochter van Joodse ouders die uit het Duitse concentratiekamp ontsnapten, nodigt je uit om een brug over te steken en dan opnieuw te kijken en te luisteren. Daar gaat een fundamentele beslissing aan vooraf.

Our relationship lives in the sacred space between us, that we live together.

Deel Raakvlak...Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Facebook