Platform hetkind

In het onderwijs en als opvoeders hebben mensen behoefte aan een plaats waar ze elkaar verstaan, aan relaties die ertoe doen en aan verhalen ter bemoediging en legitimatie van hun eigen pedagogische handelen. Het platform HETKIND biedt deze plek, online en offline.

Op weg naar goed onderwijs? Inspiratie, legitimatie en verbinding 

Platform HETKIND is een initiatief van het NIVOZ. Vanaf 2010 hebben meer dan 100.000 mensen zich regelmatig laten inspireren, legitimeren door een bezoek aan de website, de nieuwsbrieven ontvangen, artikelen geschreven, gelezen en weer gedeeld via social media of in de eigen onderwijskring. Op conferenties, bij masterclasses, onderwijsavonden en onderwijscafés ontmeten zij elkaar.

Een heldere visie op goed onderwijs voor alle kinderen en zeven leidende principes vormen de basis voor persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling.

Facts (1-9-2016)

4000 bezoekers op de website, gemiddeld per dag --> www.hetkind.org
12.000 twitter-volgers --> @hetkind
17.500 volgers via facebook --> LINK
5000 mensen die wekelijks de nieuwsbrief krijgen --> LINK

Bijna 4500 artikelen die online staan, geschreven door meer dan 500 verschillende auteurs

Hetkind is onafhankelijk van enige politieke, religieuze of conceptuele onderwijsstroming. Er zijn dan ook geen hetkind-scholen en we beogen deze scholen ook niet te realiseren. Wel zijn er organisaties en scholen die zich expliciet scharen achter de uitgangspunten van hetkind. Hun invulling daarvan is echter helemaal vrij.

Wij voelen ons aangetrokken tot die organisaties en plaatsen in de samenleving waar het emancipatoire karakter van mensen op de voorgrond staat. De verantwoordelijkheid voor kinderen dragen we allemaal. En omgekeerd: ‘It takes a village to raise a child’.

Leraren, leerlingen, bestuurders, schoolleiders, maar ook wetenschappers, ouders en onderwijsadviseurs, we hebben allemaal een rol. Goed onderwijs kan ontstaan vanuit verbondenheid en een gezamenlijke (pedagogische) opdracht. Samen werken we aan de emancipatie, aan de professionalisering van een ieder. En dus aan een samenleving waarin ieder zijn/haar talenten inzet en van betekenis wil zijn.

Hetkind kent vijf doelstellingen/activiteiten:

  • Zichtbaar maken van goede onderwijspraktijk via www.hetkind.org
  • Organiseren en ondersteunen van inspirerende onderwijsbijeenkomsten.
  • Uitgeven van boeken, artikelen en kranten.
  • Rol spelen in het publieke debat over onderwijs.
  • Nationaal en internationaal verbindingen leggen

 

Deel Raakvlak...Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Facebook